Eco Green Saigon - Quận 7

Giá từ 2,3 - 4 tỷ

 • 52 - 96m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

AIO City - Bình Tân

Giá từ 1,7 - 2,7 tỷ

 • 55 - 89m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Kingdom 101 - Quận 10

Giá từ 3 - 6 tỷ

 • 48 - 103m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Safira Khang Điền - Quận 9

Giá từ 1,5 - 2,5 tỷ

 • 50 - 100m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Jamila Khang Điền - Quận 9

Giá từ 1,6 - 3 tỷ

 • 48 - 103m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Saigon Intela - Bình Chánh

Giá từ 1 - 1,7 tỷ

 • 50 - 100m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Delasol - Quận 4

Giá từ 4 - 6 tỷ

 • 50 - 100m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

West Intela - Quận 8

Giá từ 1,1 - 1,8 tỷ

 • 50 - 100m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Him Lam Phú An - Quận 9

Giá từ 1,65 - 1,85 tỷ

 • 50 - 100m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Lovera Park - Bình Chánh

Giá từ 2,5 - 6,6 tỷ

 • 80 - 200m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Rosita Garden - Quận 9

Giá từ 3,2 - 5,5 tỷ

 • 85 - 176m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Melosa Khang Điền - Quận 9

Giá từ 3,1 - 7 tỷ

 • 75 - 300m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Merita Khang Điền - Quận 9

Giá từ 4 - 6 tỷ

 • 85 - 176m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Valencia Riverside - Quận 9

Giá từ 2,6 - 3,4 tỷ

 • 100 - 180m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Rio Vista - Quận 9

Giá từ 3,1 - 7 tỷ

 • 75 - 300m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Lucasta - Quận 9

Giá từ 8 tỷ

 • 100 - 180m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

The Venica - Quận 9

Giá từ 23 - 50 tỷ

 • 250 - 600m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC

Villa Park - Quận 9

Giá từ 7 - 15 tỷ

 • 160 - 320m2
 • 1 - 3 PN
 • 1 - 2 WC